Advertentie
Advertentie
onze mening

Boven onze stand

Het lijstje van beloftes die nu al zijn gemaakt, maar pas na de verkiezingen zullen worden betaald, wordt stilaan indrukwekkend. Er is de oplopende vergrijzingsfactuur voor pensioenen en gezondheidszorg. Er zijn de afspraken met de Europese Unie om de staatsschuld af te bouwen en de begroting naar een overschot te krijgen, zodat we weer een buffer opbouwen tegen onverwachte schokken. Er is de lang geleden gedane belofte dat Vlaanderen meer in onderzoek en ontwikkeling zou investeren, om onze economische toekomst veilig te stellen. Er zijn de investeringen via publiek-private samenwerking, die niet zichtbaar zijn in de Vlaamse begroting maar waarvan de jaarlijkse kosten de komende jaren verdrievoudigen naar 672 miljoen euro. En nu blijkt dat we ook voor 2 miljard euro gemaakte kosten voor groene stroom voor ons uitschuiven.