leading story

Bpost koppelt directiebonussen aan welzijn personeel

Bpost kijkt voor het bepalen van het variabel loon van zijn directieleden niet alleen naar de financiële toestand van het postbedrijf, maar ook naar de klantentevredenheid en ‘het welzijn van het personeel’. Dat wordt gemeten aan de hand van het niveau van het absenteïsme van het personeel. Hoe minder afwezigheden, hoe beter voor de directieleden.