leading story

Britten brengen bankiersbonus voor EU-hof

Het Verenigd Koninkrijk stapt naar het Europees Hof van Justitie met een klacht tegen het besluit van de Europese Commissie om de bonussen van de bankiers te beperken. Volgens de Britten strookt dat niet met Europese verdragen over de bescherming van de rechten van werknemers. Brussel slaagde er begin dit jaar in de bonussen wettelijk te begrenzen. De bonus mag doorgaans maximaal één jaarsalaris bedragen, in uitzonderlijke gevallen twee. Het VK was tegen uit angst de positie van Londen als mondiaal financieel centrum te beschadigen. EU-commissaris voor de Interne Markt Michel Barnier zei niet verbaasd te zijn over de Britse stap. ‘Maar een streng bonusbeleid is noodzakelijk om de financiële stabiliteit te waarborgen. De gekozen rechtsgrondslag is solide.’