leading story

Coene en Maystadt grijpen naast Europese topjob

De Europese Commissie heeft gisteren de Duitse Elke König aangewezen om de leiding te nemen van het Europese afwikkelingsfonds voor falende banken. Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank van België, en de gewezen Belgische minister van Financiën Philippe Maystadt waren ook kandidaat voor die functie. Het nieuwe fonds, gefinancierd door de banken, is een van de pijlers van de Europese bankenunie. Het zal op termijn 55 miljard euro omvatten, die ingezet kan worden bij de afwikkeling van falende banken.