Computer bepaalt welke kwetsbare patiënt voorrang krijgt bij vaccinatie

Vastleggen welke kwetsbare personen voorrang krijgen bij de vaccinatie gebeurt om praktische redenen grotendeels digitaal. Sommigen dreigen daardoor uit de boot te vallen, maar de alternatieven zouden de huisartsen te veel belasten.