commentaar

Constructiefout

Er zit een constructiefout in de bestuursstructuur van Belgacom. Die maakte het mogelijk dat Didier Bellens een brutale manager werd die dacht dat hij zich alles kon permitteren.