Advertentie
Advertentie
onze mening

Cooking the books

In tegenstelling tot wat menigeen vermoedt, is boekhouden geen exacte wetenschap. De internationale boekhoudregels, bij techneuten bekend onder acroniemen als IAS en IFRS, laten al te vaak ruimte voor interpretatie en schattingen. De vraag is hoe je als bedrijf omspringt met die vrijheid. Boekhouders van de ‘oude stempel’ herinneren zich vast het voorzichtigheidsprincipe, dat duidelijk stipuleert dat winsten pas worden opgenomen wanneer ze gerealiseerd worden. Langs de andere kant moet er een voorziening geboekt worden wanneer er een gerede kans is op kosten of verlies.