commentaar

Corona-bier

Wie niet in blakende gezondheid verkeert, zet zich beter schrap voor het coronavirus. Die wijsheid gold al in de medische betekenis, maar nu ook in de economische.