commentaar

Dag Humo

De concentratie op de Vlaamse magazinemarkt moet twee bekommernissen trachten te verzoenen: de economische leefbaarheid van de bladen en hun redactionele onafhankelijkheid.