commentaar

De groene factuur

De klimaatambitie van de Europese Commissie is de juiste. Maar één vraag wordt te makkelijk vergeten: als te weinig mensen volgen, wie leidt dan nog het klimaatbeleid?