leading story

De Nul houdt gunstregime DEME tegen

Het Belgische baggerbedrijf DEME wil 400 Belgische arbeiders die op zijn schepen werken als bouwvakkers het statuut van zeevarenden geven. Door die statuutwissel zou het bedrijf, dat het merendeel van zijn schepen nog onder Belgische vlag en dus onder de Belgische sociale wetgeving heeft varen, 10 procent kunnen besparen op de loonkosten van zijn Belgische baggerarbeiders. Zo zou het bedrijf voortaan met gelijke wapens kunnen strijden op het wereldtoneel, waar naast De Nul ook de Nederlanders Van Oord en Boskalis meespelen. De aanvraag van DEME bereikte al de minister van Arbeid Monica De Coninck (sp.a), maar alvorens die daar kan op ingaan, moet de sector gezamenlijk een aanvraag indienen. En daar knelt het schoentje: Jan De Nul, dat zelf al jaren zijn vloot onder de Luxemburgse vlag en een veel gunstiger sociaal regime heeft, ligt dwars.