leading story

Deur voor vermogenswinsttaks blijft op kier

‘We moeten nagaan of een verschuiving van de belastingen naar andere inkomsten dan die uit arbeid, indirecte belastingen en/of ecofiscaliteit mogelijk is’, staat het cryptisch in het regeerakkoord. Dat lijkt te suggereren dat een belastingverschuiving naar vermogensinkomsten onderzocht zal worden. ‘Het valt te bekijken wat in de regering nog mogelijk is’, valt in CD&V-kringen te horen.