commentaar

Discrete koning

De kerstboodschap van koning Filip was zo universeel dat ze snel vergeten zal zijn. Dat is wellicht de bedoeling. Het leert dat België eigenlijk al een protocollaire koning heeft.