Do it

Anno 2020 hebben mensen van allochtone origine hier nog altijd een pak minder jobkansen. Komaan, bedrijven, doe er iets aan. Al is het maar uit zelfbehoud.