leading story

Dure consultants hebben Elia-topman de kop gekost

De precieze omstandigheden van het ontslag van Jacques Vandermeiren als CEO van Elia blijven onduidelijk. Maar dure consultancycontracten hebben een rol gespeeld. Vandermeiren wordt verweten dat hij allerlei consultants veel te royaal betaalde. Dat gewezen CEO Daniël Dobbeni jaarlijks 350.000 euro opstreek en een ander directielid 1 miljoen euro, zinde de bestuurders niet.