commentaar

Duur prestigezitje

Koning Filip voert actief campagne om België tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad te maken. Het gaat om een prestigezitje in een verouderde instelling.