leading story

Eandis schaft intercommunales af

De distributienetbeheerder Eandis gaat zijn structuur grondig hervormen. Vandaag komen de bestuurders van de zeven aangesloten intercommunales bijeen om zich te beraden over een fusie.