commentaar

Een halfuurtje

Lokale politiek is niet op elke vraag het antwoord. Daarom houdt het steek enkele materniteiten te sluiten, hoe gevoelig dat ook ligt.