Advertentie
Advertentie
leading story

En de detectives zelf?

De detectives zelf willen vooral meer bevoegdheden. Carlos Van Knippenberg van de Nationale Beroepsunie van Privédetectives van België wil overheidsdatabanken kunnen inkijken, zoals die van het rijksregister en de sociale zekerheid. ‘In België hebben wij alleen toegang tot de publieke bronnen, die iedereen kan consulteren. Dat privédetectives niet meer rechten hebben, herleidt ons tot een soort gedevalueerde amateurs. Het resultaat is de terugkeer naar de ‘underground’, met ‘clandestiene bronnen’ waarvoor cash betaald moet worden. Niet de vergunde detective is een gevaar voor de privacy, wel de clandestiene detective die buiten elke wettelijke controle handelt en alles doet wat hem goed dunkt. Wij moeten als beroepsunie nog te vaak en tevergeefs allerlei misbruiken aanklagen. Terwijl privédetectives een onmiskenbaar bestaansrecht hebben in de huidige wereld.’