leading story

ene rente is andere niet

Basisrente ECB: De basisrente is de rente die de ECB aanrekent bij haar courante kredietverlening. De banken kunnen elke dinsdag voor een week onbeperkt geld lenen bij de ECB als ze voldoende onderpand hebben. Ze kunnen af en toe ook voor langere periodes van een en drie maanden geld lenen.