leading story

Europees Parlement raakt het niet eens over splitsing banken

Het Europees Parlement beet gisteren zijn tanden stuk op de Europese bankenwet. Een nipte alternatieve meerderheid verwierp een fel afgezwakt voorstel dat niet langer de opsplitsing tussen risicovolle en normale bankactiviteiten verplichtte. De kans is nu reëel dat de Europese Commissie dat ‘sluitstuk’ van de Europese bankenwetgeving helemaal van tafel haalt.