leading story

Europese Centrale Bank piekert over aankoop staatsobligaties

De Europese Centrale Bank (ECB) bespreekt vandaag extra maatregelen om de te lage inflatie op te krikken. Ze zal wellicht pas begin 2015 actie ondernemen.