leading story

Europese Commissie daagt België tweemaal voor rechter

De Commissie stapt naar het Europees Hof van Justitie omwille van de luchtvervuiling en het grote aantal fijne stofdeeltjes in onze lucht. Volgens de Commissie heeft ons land te weinig vooruitgang geboekt in de strijd tegen fijn stof om aan de Europese regels te voldoen. Daarnaast heeft de Commissie een zaak aangespannen tegen onze belasting op onroerende eigendommen. Beleggingen in huizen of appartementen in andere lidstaten worden hoger aangeslagen dan het inkomen uit onroerend goed in België zelf.