leading story

Extra knip in lasten op laagste lonen

In de regering-Michel is er een engagement voor een bijkomende lastenverlaging voor de lage lonen. Via de taxshift wil de federale ploeg de socialezekerheidsbijdragen (RSZ) die werkgevers betalen op het brutoloon van hun werknemers verlagen van 33 naar 25 procent. Voor de laagste lonen wil de regering nog een stapje verder gaan, vernam De Tijd bij verschillende regeringsbronnen.