leading story

‘Fiscus jaagt op actieve vastgoedbeleggers'

De fiscus treedt steeds strenger op tegen belastingplichtigen die meerdere woningen in hun privépatrimonium hebben. Wie te veel huizen en appartementen in portefeuille heeft of al te vaak panden koopt en verkoopt, loopt het risico dat die activiteiten bestempeld worden als beroepsactiviteit, zegt fiscaal advocaat Thierry Litannie van Lawtax. Volgens de specialist gaat het om een offensief van de fiscus dat steeds verder uitbreiding neemt.