leading story

Fiscus soepel voor wie zich vergist bij aangifte van woonlening

Door de gewijzigde vastgoedfiscaliteit zijn vergissingen bij het invullen van de belastingaangifte niet denkbeeldig. De fiscus zal zich soepel opstellen en geen administratieve sanctie opleggen.