Geen klimaat-neutraal Vlaanderen tegen 2050

Het Vlaamse klimaatbeleid moet vooral realistisch en betaalbaar zijn. De doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, haalt het niet. De energiefactuur moet in de loop van de komende jaren naar omlaag.