leading story

Geen licht aan het einde van de tunnel

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2007 slaagt België er niet in uit de neerwaartse spiraal te geraken. Een cocktail van lage groei, een hoog begrotingstekort en oplopende schulden houdt België in een wurggreep.