commentaar

Geheimzinnig

Een inlichtingendienst is even belangrijk als gevaarlijk voor de democratie. Dat geldt ook voor de Belgische Staatsveiligheid, die duidelijk toe is aan een hervorming.