Gemeenten krijgen intranet voor corona-besmettingen

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid werkt aan een online rapportering van coronagevallen tot op wijkniveau. Vanuit de lokale besturen kwam er kritiek omdat ze te veel in het duister tasten over de aanwezigheid van het virus op hun grondgebied.