Gezakte student moet naar andere richting

De Vlaamse regering neemt verregaande maatregelen om erop toe te zien dat studenten sneller afstuderen. En de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, haalt het niet. De energiefactuur moet in de loop van de komende jaren naar omlaag. Wat staat in het regeerakkoord over onderwijs, welzijn en klimaat?