Grijze toekomst

Het jaarlijkse vergrijzingsrapport toont aan dat we ons geen leven zonder economische groei kunnen permitteren. Als we een welvaartsstaat willen, moeten we er harder voor werken.