Hameren op rechten én plichten van nieuwkomers

Integratie is een symbolisch gevoelig punt van de drie partijen. De Vlaamse regering wil meer dan vandaag hameren op de rechten én plichten van nieuwkomers. Er is een akkoord om cursussen inburgering betalend te maken. Precieze tarieven en het hoe en wat worden een opdracht voor de nieuwe minister van Inburgering en Integratie. Het zou ook nog niet uitgemaakt zijn of iedereen moet betalen, of dat er ook vrijstellingen komen. Bij de onderhandelaars is te horen dat overwogen wordt om in het kader van inburgering de taalcursussen van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB fors uit te breiden.