commentaar

Het lef van vernieuwing

De casting van de regering-De Croo toont hoe ze potentieel heeft frisheid, ernst en lef uit te stralen. De keerzijde houdt een groot risico in: het gebrek aan ervaring op cruciale departementen.