In de portefeuille | Bart Van de Ven

Bart van de Ven selecteert bij Accuro Wealth Advisors de fondsen. Als onafhankelijke beleggingsonderneming gaat Accuro op zoek naar fondsen die hun toegevoegde waarde al hebben bewezen en de kwaliteit hebben om op hetzelfde elan door te gaan.