leading story

In federale regering stappen past niet in N-VA-strategie

De N-VA heeft er politiek-strategisch geen enkel belang bij om toe te treden tot een federale regering. Dat zou de strategie om Vlaanderen als baken van goed bestuur weer op de kaart te zetten doorkruisen.