leading story

In Memoriam: Piet Van Eeckhaut (1939-2014)

‘Uit een mengelmoes van plichtsbetrachting en ijdelheid.’ Het was een levensmotto van de bekende strafpleiter Piet Van Eeckhaut (74). Het plichtsbewuste kreeg hij mee van zijn vader, een Aalsterse spoorwegman. Hij wilde de dingen goed doen. Zijn ijdelheid had hij van zijn moeder, een diepgelovige maar eerzuchtige vrouw. ‘Zonder een zekere graad van ijdelheid maak je niet de carrière die ik heb gehad’, zei de advocaat acht jaar geleden in een interview met De Tijd.