leading story

ING: ‘Budgettair evenwicht in 2018 is onvoldoende'

Een evenwicht op de begroting tegen 2018 volstaat niet om de economie en de overheidsfinanciën op lange termijn te stabiliseren, zegt ING-econoom Philippe Ledent. Ons land moet ook de activiteitsgraad of de productiviteit opkrikken.