leading story

INSET doel 4

Groen en Ecolo eisen dat de bevoegde minister en staatssecretaris in lopende zaken, Melchior Wathelet en Catherine Fonck (beiden cdH), in de bevoegde Kamercommissies uitleg geven over de problemen bij Doel 4. ‘De waarschijnlijke sabotage van de turbine in Doel 4 is een bijzonder ernstig feit, zowel inzake veiligheid als voor de bevoorradingszekerheid’, stellen Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo).