leading story

INSET indexsprong?

De volgende weken wordt de indexsprong het ‘buzzwoord’ in de Wetstraat. Want drie van de vier partijen (N-VA, MR en Open VLD) die de nieuwe federale regering aan het vormen zijn, zijn er voorstander van. Dat betekent dat de aanpassing van de lonen en sociale uitkeringen aan de inflatie eenmaal wordt overgeslagen. Dat is goed voor de bedrijven, want het komt overeen met een loonlastenverlaging van 2,4 miljard euro. En op het eerste gezicht is dat ook goed nieuws voor de begroting, want de ambtenarenlonen en de uitkeringen worden geblokkeerd. Maar de overheid derft ook inkomsten, want ze krijgt niet de normale verhoging met 2 procent van de bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen van de privésector. Voor de werknemers komt het neer op een lastenverhoging, want hun loon wordt niet aangepast aan de stijging van de prijzen.