leading story

INSETnominaal formatie

In de Vlaamse regering is het simpel: die streeft naar een nominaal begrotingsevenwicht. Dat betekent dat er extra bespaard moet worden als de economische groei tegenvalt. Het betekent ook dat als de economie sterk groeit, het begrotingstekort vanzelf verdwijnt. Maar de federale regering hanteert, onder druk van Europa, structurele doelstellingen. Ze moet structureel 17,3 miljard euro besparen. Dat betekent dat geen rekening wordt gehouden met de impact van de conjunctuur op de begroting en met eenmalige maatregelen. Als de economische groei tegenvalt, hoeft de federale regering dus in principe niet extra te besparen.