commentaar

It's Brexit time

In de onderhandelingen over de brexit hebben de EU27 en de Britse regering een eerste succesje geboekt. Voor Vlaanderen breekt het moment van de waarheid aan: een goed handelsakkoord.