commentaar

Jobkansen

Werkzoekenden van allochtone origine hebben in Vlaanderen minder kansen op de jobmarkt. Dat mogen we niet aanvaarden.