commentaar

Kamikaze

Alles wijst erop dat alleen immense externe druk de formatie van de federale regering kan loswrikken uit de onmogelijke rekenkunde waarin ze vast zit.