leading story

‘Kleilagen beste begraafplaats voor nucleair afval'

Niras, de beheerder van het nucleair afval in ons land, stelt voor om het hoogradioactief afval op te slaan in ondergrondse kleilagen. ‘Meer dan 40 jaar onderzoek heeft aangetoond dat geologische berging in weinig verharde klei (de zogenaamde Boomse Klei of Ieperiaanse Kleien) een veilige, haalbare en geschikte oplossing is’, besluit het Niras. Het is nu aan de federale overheid om een eerste beslissing te nemen over het langetermijnbeheer van het nucleaire afval. Als de regering het advies an Niras volgt, moet nog beslist worden of zo’n ondergrondse opslag definitief is, of er de mogelijkheid wordt open gelaten om het afval achteraf nog te recupereren. ook zal er nog een keuze gemaakt moeten worden voor een precieze locatie.