commentaar

Lao Tse

De nieuwe onderhandelingsmethode van informateur Paul Magnette is op de keper beschouwd niet nieuw. We zijn gewoon teruggekeerd naar start.