commentaar

Lastig verhaal

De brief van Filip aan de Congolese president Félix Thisekedi is nodig om in het reine te komen met het koloniaal verleden van België. Maar vanaf de excuses wordt het verhaal lastig.