Advertentie
Advertentie
commentaar

Lobbyfiscaliteit

De kloof tussen woord en daad is groot: terwijl de roep naar eenvoudiger en rechtvaardiger belastingen luid weerklinkt, voert de regering nieuwe fiscale uitzonderingsregimes in.