onze mening

Loon naar werken

Zou u het oké vinden dat uw kapster slechts 4 euro per uur verdient? Wellicht niet. Dus is het een goede zaak dat Duitsland binnenkort een wettelijk minimumloon van 8,5 euro bruto per uur invoert. Onze oosterburen hebben de voorbije jaren zware inspanningen geleverd om hun economie opnieuw op de rails te krijgen. In 2003 was de Bondsrepubliek de zieke man van Europa. De sociaaldemocratische kanselier Gerhard Schröder voerde diepgaande hervormingen door. De Duitsers stemden in met een forse loonmatiging. Hun economie plukt daar nu de vruchten van. Het is daarom niet meer dan logisch dat de werknemers met de laagste lonen, die het hardst getroffen werden door de hervormingspolitiek, nu ook loon naar werken krijgen.