leading story

M/V van de dag | Geert Noels

Wie Geert Noels zegt, denkt aan de opiniemaker die vaak in de media verschijnt met uitgesproken standpunten over de economie, de financiële wereld en de politiek. Pas nog mengde hij zich in het debat over de libra, de munt die Facebook wil uitbrengen. En met de hoogleraar politicologie Carl Devos pleitte hij ervoor federaal een afspiegelingsregering te vormen, met de partijen die ook in de regionale regeringen zitten.